търси
cnsys последен брой търсене архив абонамент за услугата
"Пари"  3 юни 2004 , 14 стр.
Важно е инвестицията в уеб да носи печалба за фирмата

С Жюстин Томс, мениджър в ABC Design, разговаря Мариета Колева

ГОСПОЖО ТОМС, СКЛОННИ ЛИ СА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ ДА ИНВЕСТИРАТ В СВОЕ КАЧЕСТВЕНО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ?
- Да, все повече фирмите осъзнават нуждата и ползата от своето онлайн присъствие и са склонни да отделят от бюджетите си и за това. Фирми, които са създали своите корпоративни присъствия в Мрежата преди години, днес ги ревизират и инвестират в редизайн или цялостно преконструиране на сайтовете си. Много отидоха и значително по-напред, като освен в сайт редовно инвестират в онлайн рекламни кампании или използват други маркетингови средства в Интернет. Въпреки всичко свидетели сме и на факта, че все още има немалко фирми, които не присъстват по никакъв начин онлайн.

А КОЛКО СТРУВА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН САЙТ?
- Знам, че това е въпросът, който най-много вълнува инвеститорите. Но той няма еднозначен отговор. Сайтът може да струва и 1000, и 10 000, и 100 000 лева. Зависи какъв е неговият обем, какви са функционалностите, които включва, начин на приложение и много други. За да се даде точна цена , е необходимо да се подготви задание или най-малкото описание на това, което се предвижда да се включи в сайта.

ТЕХНОЛОГИИТЕ СЕ РАЗВИВАТ, НАМИРАТ ЛИ ТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И В ИЗРАБОТКАТА НА САЙТОВЕ У НАС? КАЧЕСТВЕНИ ЛИ СА УСЛУГИТЕ В ТАЗИ ОБЛАСТ, ПРЕДЛАГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР?
- Да, технологиите в Интернет са в процес на бурно развитие и понякога е по-удачно да се използват утвърдени похвати при изграждането на отговорни сайтове. Често проблемни за използване са именно страниците, интегрирали в себе си последните тенденции в уебразработката. В България има много млади хора, които проявяват силен интерес към уебдизайна и спомагат за неговото прогресивно развитие. Смятам, че родните сайтове са добри, но това е обща оценка и по-скоро е необходимо всеки сайт да бъде оценяван сам за себе си.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ СЪВЕТИ, КОИТО БИХТЕ ДАЛА НА МЕНИДЖЪР, КОЙТО ЩЕ ВЪЗЛАГА ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЕБПРИСЪСТВИЕТО НА СВОЯТА ФИРМА?
- Както всяка друга инвестиция важно е инвестицията в уеб да е резултатна, да има смисъл, да носи печалба. Ето защо в началото е необходимо правилно разбиране на въпроса "Защо?": "Защо да имаме сайт? Защо да инвестираме в онлайн реклама?" Ако човек има сигурен отговор на този въпрос, нещата са лесни. Разбира се, решително важен е според мен и изборът на партньор, уебагенция или екип специалисти, които да се занимават с конкретната работа. От този избор зависят и развитието на идеята, и конкретната й реализация, и постигането на резултатите, заложени в началото на проекта.

НАСКОРО ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВАТА ВИ КНИГА "ОСНОВИ НА УЕБДИЗАЙНА". КЪМ КОГО Е АДРЕСИРАНА?
- Книгата съдържа базисна информация и е подходяща за много широк кръг читатели.
Освен основни теоретични и практически познания книгата дава разширена информация за историята и същността на Мрежата, за стиловите различия, мениджмънта на процеса, маркетинговите възможности и множеството специфики на Интернет и конкретните им тъкувания в контекста на българските условия.


2000 - 2010 © CNsys PLC